Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

LUBUCZEWO 29A
76-200 SŁUPSK


tel./fax: (059) 846-26-30

GSM 784506962

NIP 8392752028
REGON 771477825

Dom Pomocy Społecznej czynny całą dobę.

Administracja czynna od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 112 osób przewlekle psychicznie chorych.


Sekretariat:

e-mail: biuro@dpslubuczewo.pl

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny:

opieka@dpslubuczewo.pl

 Dział Administracyjno-Gospodarczy:

gospodarczy@dpslubuczewo.pl

Księgowość:

ksiegowosc@dpslubuczewo.pl


www.dpslubuczewo.pl

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r., w związku z centralizacją zasad rozliczeń podatku od towaru i usług przez Powiat Słupski

i jego jednostki budżetowe wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane: 

Powiat Słupski 
ul. Szarych Szeregów 14 
76-200 Słupsk 
NIP: 839-25-87-150 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Lubuczewo 29A

76-200 Słupsk

 

 

głuchoniemy

 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z DPS, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w DPS poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

1. wiadomości e-mail na adres:

biuro@dpslubuczewo.pl

2. faksu na numer: 59 84-62-630