Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie na podstawie art. 13 a  ustawy o zamówieniach publicznych informuje,

że w roku 2018 nie przewiduje  przeprowadzenia zamówień publicznych powyżej 30.000 euro.

 

brak przetargów