Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


 

1. Zarządzenie nr 1 w sprawie wymiaru i rozkładu czsu pracy obowiązujacego w 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

2. Zarządzenie nr 2 w sprawie średniego zużycia oleju nepędowego i etyliny oraz wielkości przebiegu kilometrów pojzdów mechanicznych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2011

3. Zarządzenie nr 3 w sprawie średniego zużycia oleju opałowego grzewczego na 2011 rok

4. Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

5. Zarzadzenie nr 5 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze 

6. Zarządzenie nr 6 w sprawie procedury wydatków dokonywanych ze środków publicznych 

7. Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2011 

8. Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 12/2005

9. Zarządzenie nr 9 w prawie zmiany zarządzenia nr 55/2005

10. Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2009

11. Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych 

12. Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Domu Pomocy Społecznej 

13. Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania

14. Zarządzenie nr 14 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2008

15. Zarządzenie nr 15 w sprawie utoworzenia funduszu premiowego za II kwartał 2011

16. Zarządzenie nr 16 w sprawie dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową

17. Zarządzenie nr 17 w sprawie wprowadzenia karty Praw i Obowiązków Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

18. Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

19. Zarządzenie nr 19 w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

20. Zarządzenie nr 20 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionych na stanowiskach pracy z monitorem

21. Zarządzenie nr 21 w sprawie dokonania w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2011 roku

22.Zarządzenie nr 22 w sprawie dokonania w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na 2011 rok

23. Zarządzenie nr 23 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt

24. Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2009

25. Zarządzenie nr 25 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

26. Zarządzenie nr 26 w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2011

27. Zarządzenie nr 27 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych Domu Pomocy Społecznej

28. Zarządzenie nr 28 w sprawie gospodarki paliwowo-transportowej 

29. Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majatku

30. Zarządzenie nr 30 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

31. Zarządzenie nr 31 w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2011 

32. Zarządzenie nr 32 w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1508
Treść wprowadził(a): Szycko Radosław, 2012-02-22 11:29:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-01-25 14:16:51