Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


UWAGA: 
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony BIP dokumentację zapytań ofertowych to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia o zamówieniu.

                   

            DPS.DAG.3310.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości poniżej 30 000 euro

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

tel./faks 59-846 26 30

 1. Przedmiot zamówienia

„Zakup i dostawy oleju napędowego grzewczego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2018 ”

Zakres:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 52.000 litrów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2018. Jednorazowy wlew oleju do dużych zbiorników 7000-7500 litrów, do małego zbiornika 4500-5000 litrów.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonanie zamówienia rok 2018

 1.  Warunki udziału w postępowaniu:  
  1. akceptacja wzoru umowy;
  2. termin płatności – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego towaru oraz faktury VAT;
  3. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  4. posiadanie wiedzy i doświadczenia;
  5. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%
 1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, w sekretariacie do dnia 18.12.2017 roku do godz. 11.00.

b) oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w pkt 7.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, dnia 18.12.2017 o godz. 11.10 . Otwarcie ofert jest jawne.

Po analizie ofert Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w celu zawarcia umowy.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem o treści: „Zakup i dostawy oleju napędowego grzewczego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2018 ”

 1. Osoba uprawniona kontaktu.

Szycko Radosław w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

tel. 59 846-26-30, wew. 37, email: gospodarczy@dpslubuczewo.pl

 

olej_grzewczy_2018   pobierz

----------------------------------------------

Znak sprawy DPS.DAG.3310.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

O WARTOŚĆI  PONIŻEJ 30 000 EURO

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

tel./faks 59-846 26 30

 

2. Przedmiot zamówienia:  (CPV 15810000-9) pieczywo

 

LP

ASORTYMENT

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ PLANOWANA
NA 2018

1

BUŁKA TARTA

kg.

80

2

CHLEB  KROJONY 0,5 KG

szt.

14700

3

CHLEB RAZOWY KROJONY 0,5 KG

szt.

1800

4

PĄCZEK NIE MNIEJ NIŻ 60 GR

szt.

400

5

CHLEB BEZGLUTENOWY
DLA DIABETYKÓW 0,4 KG

szt.

1900

6

BUŁKA SŁODKA
POW. 120 GR ( serowa, z dżemem, z makiem, z kruszonką)

szt.

400

7

CHLEB PEŁNOZIARNISTY KROJONY

kg

800

8

BATON PSZENNY CAŁY 0,4 KG

szt.

3600

 

3. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonanie zamówienia od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12- 2018 roku

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) akceptacja wzoru umowy

2) termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4) posiadanie wiedzy i doświadczenia;

5) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6) posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7) dostawa towaru własnym transportem oraz rozładunek w dni od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 8.00

 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%

 

6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, w sekretariacie do dnia 18-12-2017 roku do godz. 10.00.

2) oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, dnia 18-12-2017 roku o godz. 10.05 . Otwarcie ofert jest jawne.

Po analizie ofert Zamawiający skontaktuje się z Dostawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w celu zawarcia umowy. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie BIP Zamawiającego - http://www.dpslubuczewo.mojbip.pl

 

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem o treści: „dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcami.

Szycko Radosław w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

tel. 59 846-26-30, wew. 37, email: gospodarczy@dpslubuczewo.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pieczywo2018.pdf


Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu - pieczywo2018.pdf
Opis: !noDescription!
Utworzono: 2017-12-05 11:47:46
Data dodania: 2017-12-05 11:48:03
Autor pliku: szycko
Wprowadził/a: Szycko Radosław

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy DPS.DAG.3310.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

O WARTOŚĆI  PONIŻEJ 30 000 EURO

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

tel./faks 59-846 26 30

2. Przedmiot zamówienia:  (15331170-9 15221000-3 15211100-1) mrożonki i ryby

LP

ASORTYMENT

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ PLANOWANA
NA 2018

 

1

FASOLA SZPARAGOWA MROŻONA
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

300

2

FILET Z CZERNIAKA MROŻONY
 BEZ SKÓRY SHP

kg

480

3

KALAFIOR MROŻONY
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

220

4

MIESZANKA WARZYWNA
7 SKŁADNIKOWA MROŻONA
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

130

5

WŁOSZCZYZNA MROŻONA
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

1000

6

FILET ZE ŚLEDZIA - MATYJAS

kg

170

7

MAKRELA WĘDZONA

kg

125

8

PIEROGI Z TRUSKAWKAMI MROŻONE
 ZAWARTOŚĆ TYRUSKAWEK POWYŻEJ 25% 

kg

180

9

ZAPIEKANKA MROŻONA  180g
PRZYNAJMNIEJ 3 RODZAJE SMAKÓW

szt.

900

10

PIEROGI Z MIĘSEM MROŻONE FARSZ
Z MIĘSO WOŁOWO-WIEPRZOWEGO
POWYŻEJ 25%

kg

180

11

MIESZANKA KOMPOTOWA MROŻONA
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

60

12

MIESZANKA CHIŃSKA MROŻONA
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

20

13

KNEDLE ZE ŚLIWKAMI MROŻONE
ZAWARTOŚĆ ŚLIWEK POWYŻEJ 15%

kg

180

14

KNEDLE Z TRUSKAWKAMI MROŻONE
ZAWARTOŚĆ TRUSKAWEK
POWYŻEJ 15%

kg

180

15

PIEROGI RUSKIE MROŻONE
ZAWARTOŚĆ SERA TWAROGOWEGO POWYŻEJ 10%

kg

180

16

PIEROGI Z SEREM MROŻONE
ZAWARTOŚĆ SERA TWAROGOWEGO
POWYŻEJ 30%

kg

180

17

KARTACZE Z MIĘSEM MROŻONE
FARSZ Z MIESA
WOŁOWO-WIEPRZOWEGO  POWYŻEJ 10%

kg

180

18

KLUSKI ŚLĄSKIE Z MIĘSEM
MROŻONE FARSZ Z MIESA
WOŁOWO-WIEPRZOWEGO
POWYŻEJ 10%

kg

180

19

LODY ROŻKI 110ml RÓŻNE SMAKI

szt.

700

20

BROKUŁY MROŻONE
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

100

21

ARONIA MROŻONA
( opakowanie 2 kg lub 2,5 kg )

kg

200

22

KLUSKI  ŚLĄSKIE Z DZIURKĄ MROŻONE ZAWARTOŚĆ ZIEMNIAKÓW POWYŻEJ 50%

kg

180

23

PYZY ZIEMNIACZANE MROŻONE ZAWARTOŚĆ ZMIEMNIKAÓW POWYZEJ 20%

kg

180

3. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonanie zamówienia od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12- 2018 roku

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) Akceptacja wzoru umowy

2) Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4) Posiadanie wiedzy i doświadczenia;

5) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6) Posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7) Dostawa towaru oraz rozładunek w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%

6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, w sekretariacie do dnia 18-12-2017 roku do godz. 10.00.

2) Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, dnia 18-12-2017 roku o godz. 10.10 . Otwarcie ofert jest jawne.

Po analizie ofert Zamawiający skontaktuje się z Dostawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w celu zawarcia umowy. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie BIP Zamawiającego - http://www.dpslubuczewo.mojbip.pl

 

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem o treści: „dostawa mrożonek i ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcami.

Szycko Radosław. w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

tel. 59 846-26-30, wew. 37, email: gospodarczy@dpslubuczewo.pl

 

ogłoszenie o zamówieniu mrożonek i ryb 2018  pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy DPS.DAG.3310.5.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

O WARTOŚĆI  PONIŻEJ 30 000 EURO

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

tel./faks 59-846 26 30

 

2. Przedmiot zamówienia:  (CPV 15112100-7 15112120-3, 15112300-9) drób

 

LP

ASORTYMENT

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ PLANOWANA
NA 2018

 

1

FILET Z KURCZAKA
ŚWIEŻY NIEMROŻONY

kg

300

2

KURCZAK ŚWIEŻY
 ŚWIEŻY NIEMROŻONY

kg

600

3

ĆWIARTKA TYLNA Z KURCZAKA
ŚWIEŻA NIEMROŻONA

kg

1000

4

PORCJA ROSOŁOWA 
ŚWIEŻY NIEMROŻONY

kg

1000

5

WĄTRÓBKA DROBIOWA

kg

100

6

ŻOŁĄDKI DROBIOWE

kg

150

7

KIEŁBASA TYPU ŚLĄSKA DROBIOWA
POWYŻEJ 95% MIĘSA DROBIOWEGO

kg

100

8

KIEŁBASA KRAKOWSKA DROBIOWA
POWYŻEJ 95% MIĘSA DROBIOWEGO

kg

400

9

KIEŁBASA SZYNKOWA 
POWYŻEJ 95% MIĘSA DROBIOWEGO

kg

250

10

SERDELKI DROBIOWE
POWYŻEJ 95% MIĘSA DROBIOWEGO

kg

350

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonanie zamówienia od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12- 2018 roku

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) Akceptacja wzoru umowy

2) Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4) Posiadanie wiedzy i doświadczenia;

5) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6) Posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7) Dostawa towaru oraz rozładunek w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%

6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, w sekretariacie do dnia 18-12-2017 roku do godz. 10.00.

2) Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, dnia 18-12-2017 roku o godz. 10.20 . Otwarcie ofert jest jawne.

Po analizie ofert Zamawiający skontaktuje się z Dostawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w celu zawarcia umowy. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie BIP Zamawiającego - http://www.dpslubuczewo.mojbip.pl

 

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem o treści: „dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcami.

Szycko Radosław. w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

tel. 59 846-26-30, wew. 37, email: gospodarczy@dpslubuczewo.pl

 

zamówienie drób 2018  pobierz plik

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

     

Znak sprawy DPS.DAG.3310.6.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

O WARTOŚĆI  PONIŻEJ 30 000 EURO

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

tel./faks 59-846 26 30

 

2. Przedmiot zamówienia:  (CPS 15100000-9 15131000-5) mięso

LP

ASORTYMENT

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ PLANOWANA
NA 2018

1

KONSERWA MIĘSNA 300g
 nie mniej niż 80% mięsa
wieprzowego

szt.

1500

2

ŁOPATKA BEZ KOŚCI

kg

700

3

POLĘDWICA SOPOCKA

kg

350

4

SALCESON pow. 60% mięsa

kg

300

5

LUNCH MEAT POW. 60%
 MIĘSA WIEPRZOWEGO

kg

250

6

KARKÓWKA
ŚWIEŻA NIEMROŻONA

kg

200

7

SCHAB WIEPRZOWY B/K
ŚWIEŻY NIEMROŻONY

kg

200

8

FLAKI KROJONE
ŚWIEŻE NIEMROŻONE

kg

100

9

BOCZEK WĘDZONY

kg

350

10

BALERON

kg

100

11

PASZTETOWA

kg

100

12

METKA DROBNOROZDROBNIONA
POW. 70% MIĘSA WIEPRZOWEGO

kg

500

13

PARÓWKI Z SZYNKI NIE MNIEJ
 NIŻ 85% MIĘSA WIEPRZOWEGO

kg

350

14

SŁONINA BEZ SKÓRY

kg

50

15

KIEŁBASA BIAŁA

kg

50

16

KIEŁBASA NIE MNIEJ
 NIŻ 80% MIĘSA WIEPRZOWEGO

kg

850

17

KASZANKA

kg

200

18

ŻEBERKA

kg

70

19

SZYNKA B/K ŚWIEŻA
NIEMROŻONA

kg

30

20

OGONÓWKA WĘDZONA

kg

200

21

WĄTROBA WIEPRZOWA

kg

200

22

KIEŁBASA SZYNKOWA
 POW 60% MIĘSA

kg

450

 

3. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonanie zamówienia od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12- 2018 roku

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) akceptacja wzoru umowy

2) termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4) posiadanie wiedzy i doświadczenia;

5) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6) posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7) dostawa towaru własnym transportem oraz rozładunek w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00

 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%

6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, w sekretariacie do dnia 18-12-2017 roku do godz. 10.00.

2) oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, dnia 18-12-2017 roku o godz. 10.25 . Otwarcie ofert jest jawne.

Po analizie ofert Zamawiający skontaktuje się z Dostawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w celu zawarcia umowy. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie BIP Zamawiającego - http://www.dpslubuczewo.mojbip.pl

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem o treści: „dostawa mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcami.

Szycko Radosław w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

tel. 59 846-26-30, wew. 37, email: gospodarczy@dpslubuczewo.pl

 

ogłoszenie na dostawę mięsa 2018  pobierz plik

 

--------------------------------------------------------------------

Znak sprawy DPS.DAG.3310.7.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

O WARTOŚĆI  PONIŻEJ 30 000 EURO

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

tel./faks 59-846 26 30

 

2. Przedmiot zamówienia:  (CPV 15500000-3) nabiał

 

LP

ASORTYMENT

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ PLANOWANA
NA 2018

 

1

MASŁO ROŚLINNE 250g

szt.

5000

2

MASŁO NATURALNE 200g
82% TŁUSZCZU

szt.

1400

3

MLEKO UHT 2 %

litry

5500

4

SER TOPIONY  100g TYPU
HOCHLAND, LACTIMA ( zamawiający nie akceptuje art.. seropodobnych)

szt.

5000

5

SER ŻÓŁTY  ( zamawiający
nie akceptuje art.. seropodobnych)

kg

1000

6

ŚMIETANA 12% 400g

szt.

2000

7

SEREK HOMOGENIZOWANY
nie mniej niż 140g

szt.

2000

8

TWARÓG PÓŁTŁUSTY

kg

700

9

KEFIR 200 GR

szt.

300

10

ŚMIETANA 30%  500g

szt.

200

11

JOGURT OWOCOWY 150g
RÓŻNE SMAKI

szt.

2400

12

MLEKO UHT 3,2%

litry

150

13

SEREK  WIEJSKI  200g

szt.

2800

14

SEREK TWAROGOWY
TYPU "FROMAGE" 80g

szt.

1700

15

ŚMIETANA 18 % 400g

szt.

200

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonanie zamówienia od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12- 2018 roku

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) Akceptacja wzoru umowy

2) Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4) Posiadanie wiedzy i doświadczenia;

5) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6) Posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7) Dostawa towaru oraz rozładunek w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%

6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, w sekretariacie do dnia 18-12-2017 roku do godz. 10.00.

2) Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, dnia 18-12-2017 roku o godz. 10.30 . Otwarcie ofert jest jawne.

Po analizie ofert Zamawiający skontaktuje się z Dostawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w celu zawarcia umowy. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie BIP Zamawiającego - http://www.dpslubuczewo.mojbip.pl

 

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem o treści: „dostawa nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcami.

Szycko Radosław. w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

tel. 59 846-26-30, wew. 37, email: gospodarczy@dpslubuczewo.pl

 

 

ogłoszenie na dostawę nabiału 2018 pobierz plik

 

---------------------------------------------------

Znak sprawy DPS.DAG.3310.8.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

O WARTOŚĆI  PONIŻEJ 30 000 EURO

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

tel./faks 59-846 26 30

 

2. Przedmiot zamówienia:  (CPV 15800000-6, 15400000-2, 15600000-4) art. ogólnospożywcze

LP

ASORTYMENT

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ PLANOWANA
NA 2018

 

1

BUDYŃ 40g -50 g

szt.

900

2

CUKIER

kg

2500

3

CUKIER WANILIOWY 32g

szt.

100

4

CYNAMON 20g

szt.

100

5

FASOLA BIAŁA

kg

130

6

GROCH

kg

100

7

HERBATA GRANULOWANA CZARNA 100g ( 3 rodzaje do wyboru)

szt.

700

8

MIĘTA EKSPRESOWA 20 saszetek

opakowanie

500

9

HERBATA OWOCOWA 20 saszetek

opakowanie

300

10

KASZA JĘCZMIENNA

kg

100

11

KASZA MANNA

kg

90

12

KAWA ZBOŻOWA INKA  150g

szt.

500

13

KECZUP ŁAGDNY NIE MNIEJ NIŻ 480g

szt.

300

14

KMINEK 20g

szt.

350

15

KOPER SUSZONY 10g

szt.

200

16

KWASEK CYTRYNOWY 20g

szt.

150

17

LIŚĆ LAUROWY 12g

szt.

240

18

MAJERANEK 20g

szt.

300

19

MAJONEZ 700ml TYPU WINIARY

szt.

430

20

MAKARON ŚWIDEREK 1kg

szt.

350

21

MĄKA PSZENNA

kg

1400

22

MĄKA ZIEMNIACZANA

kg

50

23

NAPÓJ GAZOWANY 2l RÓŻNE SMAKI

szt.

600

24

NATKA PIETRUSZKI SUSZONA 10g

szt.

200

25

OCET 500ml

szt.

100

26

OGÓRKI KONSERWOWE 900g

szt.

300

27

OLEJ ROŚLINNY 1l

szt.

900

28

OREGANO 10g

szt.

250

29

PAPRYKA KONSERWOWA 900g

szt.

100

30

PAPRYKA MIELONA 20g

szt.

500

31

PIEPRZ CZARNY MIELONY 20g

szt.

800

32

PŁATKI KUKURYDZIANE

kg

140

33

PRZYPRAWA DO ZUP 1 L TYPU MAGGI

szt.

100

34

ROSOŁEK W KOSTCE 60g

szt.

200

35

RYŻ BIAŁY

kg

400

36

SÓL

kg

600

37

SYROP OWOCOWY 4.96l RÓŻNE SMAKI

szt.

120

38

SZCZAW KONSERWOWY  900g

szt.

100

39

FILET ZE ŚLEDZIA W POMIDORACH
KONSERWA 300g

szt.

2000

40

TYMIANEK 10g

szt.

20

41

ZIELE ANGIELSKIE 20g

szt.

240

42

ZIOŁA PROWANSALSKIE 10g

szt.

250

43

ŻELATYNA 50g

szt.

40

44

ŻUREK 500 ML

szt.

150

45

MARCHEW Z GROSZKIEM 450g 500g

szt.

150

46

PRZYPRAWA "DEGUSTA" 200g

szt.

500

47

GROSZEK KONSERWOWY 400g

szt.

240

48

DŻEM 1kg różne smaki

szt.

400

49

MUSZTARDA 1kg

szt.

100

50

WODA MINERALNA 0,5l

szt.

400

51

WODA MINERALNA 1,5l

szt.

500

52

KONCENTRAT POMIDOROWY 30%
nie mniej niż 900 g

szt.

200

53

KUKURYDZA KONSERWOWA 400g

szt.

50

54

RODZYNKI 100g

szt.

30

55

SOK 1l 100% owoców typu Hortex
przynajmniej 4 różne smaki

szt.

600

56

MAKARON NITKA 1 kg

szt.

150

57

NAPÓJ OWOCOWY GRANULOWANY 300g

szt.

40

58

KASZA GRYCZANA

kg

40

59

SOS SŁODKO-KWAŚNY 360g

szt.

150

60

MIÓD NATURALNY 25g

szt.

1700

61

ROZMARYN 10g

szt.

20

62

PASZTET DROBIOWY
KONSERWOWY 390g

szt.

400

63

GAŁKA MUSZKATOŁOWA 15g

szt.

30

64

KISIEL 40g

szt.

280

65

PASZTET DROBIOWY
KONSERWOWY 490g

szt.

740

66

KAKAO 200g

szt.

70

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonanie zamówienia od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12- 2018 roku

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) Akceptacja wzoru umowy

2) Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4) Posiadanie wiedzy i doświadczenia;

5) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6) Posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7) Dostawa towaru oraz rozładunek w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100%

6. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, w sekretariacie do dnia 18-12-2017 roku do godz. 10.00.

2) Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust.1.

 

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A, dnia 18-12-2017 roku o godz. 10.35 . Otwarcie ofert jest jawne.

Po analizie ofert Zamawiający skontaktuje się z Dostawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w celu zawarcia umowy. Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie BIP Zamawiającego - http://www.dpslubuczewo.mojbip.pl

 

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem o treści: „dostawa art. ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcami.

Szycko Radosław. w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

tel. 59 846-26-30, wew. 37, email: gospodarczy@dpslubuczewo.pl

 

ogłoszenie na dostawę art. ogólnospożywczych2018 pobierz plik

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:42131
Treść wprowadził(a): Szycko Radosław, 2017-12-07 10:32:52
Treść wytworzył(a): SZYCKO RADOSŁAW, 2015-05-19 09:20:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-07 10:30:18