Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


Zarządzenie nr 1 w sprawie średniego zużycia oleju napędowego pojazdów samochodowych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2015 ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zaktualizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłowienia kandydata na stanowisko urzędnicze - kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia do użytku programu Kadry i Płace ( plik do pobrania

Zarządzenie  nr 5 w sprawie zasad rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Domu pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Domu pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumantów finansowo-księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 10 w sprawie zminay załącznika nr 2 do Regulaminu Pracy z dnia 12 lipca 2013 roku wprowadzonego Zarzadzeniem nr 9/2013 ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 11 w sprawie utworzenia strony internetowej oraz służbowej poczty internetowej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 12 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( plik do pobrania )

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego ( zarządzenie nr 13 2015 )

Zarządzenie nr 14 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie przez pracowników z posiłków wytworzonych w DPS Lubuczewo ( zarządzenie nr 14 2015 )

Zarządzenie nr 15 

Zarządzenie nr 16 w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji mieszkańców i pracowników DPS Lubuczewo ( zarządzenie nr 16 2015 )

Zarządzenie nr 17 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w DPS Lubuczewo na 2015 rok ( zarządzenie nr 17 2015

Zarządzenie nr 18 w sprawie wyzanaczenia ASI w DPS Lubuczewo ( zarządzenie nr 18 2015

Zarządzenie nr 19 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy ( zarządzenie nr 19 2015

Zarządzenie nr 20 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie  (  zarządzenie nr 20 2015 )

Zarządzenie nr 21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( zarządzenie nr 21 2015 )

Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie zasad postępowania z depozytami wartościowymi i pieniężnymi mieszkańców DPS Lubuczewo ( zarządzenie 22 2015 )

Zarzadzenie nr 23 w sprawie wprowadzenia regulaminu punktu bibliotecznego w DPS Lubuczewo ( zarządzenie nr 23 2015 )

Zarządzenie nr 24 w sprawie wprowadzenia karty Praw i Obowiązków mieszkańca DPS Lubuczewo ( zarządzenie nr 24 2015 )

Zarządzenie nr 25 w sprawie wprowadzenia monitoringu systemów komputerowych w DPS Lubuczewo ( zarządzenie nr 25 2015 )

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1471
Treść wprowadził(a): Szycko Radosław, 2015-09-21 11:27:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-08-14 11:26:44