Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


Zarządzenie nr 1 w sprawie średniego zużycia oleju napędowego (l/k) i etyliny PB 95 oraz wielkości przebiegu kilometrów pojazdów samochodowych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 2 

Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia Procedury sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby  z zaburzeniami psychicznymi ( pobierz plik )

Zarzadzenie nr 4 w sprawie sporządzania i obiegu dokumentów związanych z prawidłowym żywieniem mieszkańców Domu oraz innych osób korzystających  z wyżywienia w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie przez pracowników z posiłów wytworzonych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Domu Pomocy społecznej w Lubuczewie 
( pobierz plik )

Zarządzenie nr 7 

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 9 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2014 ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 10 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej obowiązującej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 
( pobierz plik )

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia w dniu 2.07.2014 r. likwidacji druków ścisłego zarachowania Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia do użytku programu Kasa ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 16

Zarządzenie nr 17 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 18 w sprawie dokonania zamian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na 2014 r. ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majatkiem trwałym, inwentaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 20 

Zarządzenie nr 21 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na 2014 rok ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 21 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:386
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-06-08 14:37:45
Treść wytworzył(a): Kawiecka Marianna, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-06-08 14:37:15