Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


Zarządzenie nr 1 w sprawie wymiaru i rozkładu pracy obowiązującego w 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 2 w sprawie średniego zużycia oleju napędowego ( l/km) i etyliny U-95 oraz wielkości przebiegu kilometrów pojazdów samochodowych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 3 w sprawie średniego zużycia oleju opałowego grzewczego ma 2013 rok ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia do użytku programu Rozrachunki ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 6 w sprawie dokumentowania i rzoliczania kosztów związanych z podróża służbową ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 7 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określajacego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz poczty elektronicznej w Domu Pomocy Społecznej wLubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 8 w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji mieszkańców i pracowników Domu Pomoc Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 9 w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 10

Zarządzenie nr 11 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia do użytku programóu Stołówka DDJ i Wyposażenie DDJ  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 13 w sprawie utworzenia funduszu premiowego za III kwartał 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 14 w sprawie określenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 15 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 16 w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2013  ( pobierz plik

Zarządzenie nr 17 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na 2013 rok  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 19 w sprawie dostosowania ewidencji majątku do przepisów zawartych w zasadach prowadzenia ewidencji, umarzania i amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 20/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 21 w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2013  ( pobierz plik )

Zarządzenie nr 22 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2009 w sprawie wprowadzenia programu magazynowego LoMag oraz procedury gospodarki magazynowej w Domu Pomoccy Społecznej w Lubuczewie  ( pobierz plik )

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:385
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-06-08 14:38:57
Treść wytworzył(a): Marianan Kawiecka, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-04-02 08:32:23