Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


Zarządzenie nr 15 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie pobierz plik

Zarządzenie nr 14 w sprawie zmiany zarządzenia 4/2014 roku z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów związanych z prawidłowym żywieniem mieszkańców Domu oraz innych 

osób korzystających z wyżywienia w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie pobierz plik

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji oceniającej przydatność do użytkowania oraz komisji likwidacyjnej  pobierz plik

Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie przez pracowników z posiłków   pobierz plik

Zarządzenie nr 11 w sprawie uporządkowania i wyceny zbioru punktu bibliotecznego  pobierz plik

Zarządzenie nr 10 w sprawie dokumentowania i rozliczania kosztów związanych w podróżą służbową  pobierz plik

Zarządzenie nr 9 w sprawie strony internetowej oraz służbowej poczty internetowej  pobierz plik

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania komisji socjalnej pobierz plik

Zarządzenie nr 7 w sprawie regulaminu ZFŚS  pobierz plik

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  pobierz plik

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia procedury zajęć rahabilitacji społecznej  pobierz plik

Zarządzenie nr 4 w sprawie zasad rachunkowości w DPS Lubuczewo  pobierz plik

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego  pobierz plik

Zarządzenie nr 2 w sprawie instrukcji dot. zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów   pobierz plik

Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia celów i zadań kontroli zarządczej w DPS Lubuczewo na rok 2016  pobierz plik

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:318
Treść wprowadził(a): Szycko Radosław, 2016-10-26 13:44:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-10-26 13:44:05