Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie


Dyrektor organizuje pracę Domu, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań Domu, a w szczególności:
1) reprezentuje Dom wobec zwierzchnich władz samorządowych i innych instytucji,
2) odpowiada za całokształt pracy Domu, jego gospodarkę finansową i majątkową,
3) jako przełożony wszystkich pracowników odpowiada za politykę kadrową i dyscyplinę pracy,
4) koordynuje opracowanie planu gospodarczego i finansowego, wydaje niezbędne regulaminy i instrukcje,
5) wydaje przepisy wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji mienia,
6) organizuje i dba o prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
7) dba o całokształt właściwej atmosfery i stosunków wśród mieszkańców i personelu Domu,
8) podejmuje i załatwia wnioski i skargi na ewentualne, niewłaściwe
wykonywanie zadań Domu lub postępowanie personelu,
9) utrzymuje osobiście lub przez wyznaczonego pracownika kontakt bezpośredni lub korespondencyjny z rodziną mieszkańca ( w sprawie zdrowia, skierowania do szpitala, itp.)
10) współdziała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
informuje Centrum o liczbie i zmianie ilości mieszkańców Domu,
11) utrzymuje kontakty w sprawach mieszkańców z organami rentowymi, emerytalnymi i zakładami pracy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1344
Treść wprowadził(a): Szycko Radosław, 2009-07-20 14:09:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-31 08:18:51